İş Akış Şemaları

DANIŞMANLIK SÜREÇLERİ

DERS AÇMA-KAPATMA SÜREÇLERİ

DOKTORA YETERLİK SÜREÇLERİ

TEZ SÜREÇLERİ

İDARİ SÜREÇLERE YÖNELİK İŞ AKIŞ ŞEMALARI