Birim İç Kontrol ve Kalite Komisyonu

BİRİM İÇ KONTROL VE KALİTE KOMİSYONU

Sıra No

Unvanı Adı Soyadı

Görevi

1

Enstitü Müdür Yardımcısı  Doç. Dr. Yener TOP   

Başkan

2

Enstitü Sekreteri Cevdet TİRYAKİ  

Üye

3

Şube Müdürü Ziya AYDIN  

Üye

4

Bilgisayar İşletmeni Muhammed Enes ARSLAN

Üye

5

Memur Hasan DURMUŞ 

Üye