Yüksek Lisans Formlar

Tezli Yüksek Lisans

Seminer Formları

Seminer Program Formu

Seminer Tutanak Formu

Tez Başlığı ve Tez Konusuna İlişkin Formlar

YL Tez Öneri Formu

Tez Konusu Değişikliği Önerisi Formu

Tez Önerisi Uzman Grubu Oluşturma Tutanağı

Ek Süre Talep Formu

Tez Savunma Sürecine ve Teslime İlişkin Formlar

YL Lisansüstü Tez İlk Teslim ve Savunma Sınavına Başvuru Formu

Tez Beyannamesi

Tez Kabul ve Onay Sayfası

Tez Savunma Sınavı Jurisi Atama Önerisi Formu

YL Tezi Hakkında Düzeltme Karar Verilen Öğrenciler İçin Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavına Giriş Formu

YL Tez Savunma Sınav Duyuru Formu

YL Tez Savunma Sınav Juri Değişikliği Önerisi

YL Tez Savunma Tutanağı Formu

YL Lisansüstü Tez Son Teslim Formu

YL Tez Yazım Kılavuzu Kontrol Formu

YL Jüri Kişisel Tez Değerlendirme Raporu

Tez Savunma Sınavı Sonrasına İlişkin Formlar

Tez Savunma Sınav Sonuç Formu

Tez Yazım Kılavuzu Kontrol Süreci Ek Süre Talep Formu

Yüksek Öğretim Kurulu
Yök in Türkiye Study
Tübitak
Kariyer Kapısı
YÖK Atlas
European Üniversty Association
Teknofest
Sıfır Atık