Müdür Yardımcıları

Doç. Dr. Yener TOP
Doç. Dr. Yener TOP
Müdür Yardımcısı
yenertop@gumushane.edu.tr
Kişisel Sayfa
Dr. Öğr. Üyesi Recep ÇAKMAK
Dr. Öğr. Üyesi Gülen SÖNMEZ
Müdür Yardımcısı
gsonmez@gumushane.edu.tr
Kişisel Sayfa