Enstitü Yönetim Kurulu

Enstitü Yönetim Kurulu

Adı Soyadı / Ünvan

Görev(ler)

Doç. Dr. Serhat DAĞ

Başkan, Enstitü Müdürü,

Doç. Dr. Yener TOP

Müdür Yardımcısı, Üye

Dr. Öğr. Üyesi Gülen SÖNMEZ

Müdür Yardımcısı, Üye

Prof. Dr. Pınar HAYALOĞLU

Üye

Doç. Dr. Berat SARIKAYA

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Lale CONA

Üye