Doktora Formlar

Seminer Formları

Seminer Program Formu

Seminer Tutanağı Formu

 

Yeterlilik Sınavına İlişkin Formlar

Yeterlilik Başvuru Formu

Yeterlilik Komite Üyesi Öneri Formu(Anabilim Dalında oluşturulacak yeterlik komite üyelerinin belirlenmesinde kullanılacak form)

Yeterlilik Sınavı Jurisi Atama Formu(Yeterlik Sınavına Girecek Öğrenciler için Jüri Belirlemede Kullanılacak Form)

Yeterlilik Sınavı Jüri Değerlendirme ve Doktora Yeterlik Komitesi Sonuç Raporu

 

Tez Konusu ve Tez İzleme Komitesine İlişkin Formlar

Doktora Tez Öneri formu

Doktora Tez Önerisi Sözlü Savunma Sınav Formu

Tez Konusu Değişikliği Önerisi Formu

Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu

Doktora Tez İzleme Raporu

Doktara Tez İzleme Komitesi Değişikliği Öneri Formu

Doktora Tezi Kişisel Değerlendirme Raporu

Doktora Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Formu

Ek Süre Talep Formu

 

Tez Savunma Sürecine İlişkin Formlar

Lisansüstü Tez İlk Teslim ve Savunma Sınavına Başvuru Formu

Bilimsel Etiğe Uygunluk Beyanı

Tez Kabul ve Onay Sayfası

Tez Savunma Sınavı Jurisi Atama Önerisi Formu

Tezi Hakkında Düzeltme Kararı Verilen Öğrenciler İçin Tez Savunma Sınavına Giriş Formu

Tez Savunma Sınav Duyuru Formu

Tez Savunma Sınav Juri Üyesi Değişikliği Önerisi Formu

Tez Savunma Tutanağı Formu

Lisansüstü Tez Son Teslim Formu

Tez Yazım Klavuzu Kontrol Formu

Doktora Jüri Kişisel Tez Değerledirme Raporu

 

Tez Savunma Sınavı Sonrasına İlişkin Formlar

Tez Savunma Sınav Sonuç Formu

Tez Yazım Kılavuzu Kontrol Süreci Ek Süre Talep Formu

 

Yüksek Öğretim Kurulu
Yök in Türkiye Study
Tübitak
Kariyer Kapısı
YÖK Atlas
European Üniversty Association
Teknofest
Sıfır Atık