Müdürün Mesajı

Değerli paydaşlar ve sevgili öğrenciler

Yaşadığımız dönemin bilgi toplumu olarak tanımlanması bireylerin üzerine çeşitli görevler yüklemektedir. Bilgiyi elde etme yollarına vakıf, elde ettiği bilgiyi çözümleyip yorumlayabilen ve bilgiyi yeniden üretebilen aktif bireylere çağımızda çok daha fazla gereksinim duyulmaktadır.

Günümüzde bireyin bilgiyi ulaşma yollarının çeşitliliğinin farkında olması ve bu yolları kullanma becerisine sahip olması gerekmektedir. Elde ettiği bilgiyi eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmesi ile bilgiyi kullanarak kendine ve içinde yaşadığı topluma faydalı olması beklenmektedir. Beklentinin karşılanabilmesinin yollarından biri de lisansüstü eğitimdir. Lisansüstü eğitim entelektüel düşünmenin, sorgulamanın ve araştırmanın öğrenildiği süreç olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle lisansüstü eğitim süreci içerisinde yer alan bireyin özgün araştırma sorularına sahip olması, çözüm bekleyen sorunlara yönelik farkındalığının gelişmesi, yeniliklere açık olması ve üretkenliği benimsemesiyle ortaya çıkaracağı eserler sayesinde topluma ve çevreye fayda sağlayacağı kabul edilebilir bir gerçektir. Üniversitemizin benimsediği eleştirel düşünebilen, girişimci, üretken, katılımcı, rekabetçi, kişisel ve mesleki olarak kendini sürekli yenileyebilen fertler yetiştirebilme hedefi doğrultusunda Enstitümüz de üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalışmaktadır. Lisansüstü Eğitim Enstitümüz bilimsel yöntemler ekseninde düşünme ve üretme becerisini kazanmış, ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücü yüksek,  toplumsal gereksinimler de göz önüne alınarak araştırma ve sorun çözme becerisine sahip yetkin insanlar ve akademisyenler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Üniversiteminiz ve Enstitümüzün benimsediği hedefler ve ilkeler doğrultusunda Gümüşhane Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 21.05.2021 tarihi itibarıyla, kapatılan enstitülerden aktarılan 31 anabilim dalında 13 doktora, 30 tezli yüksek lisans ve 4 tezsiz yüksek lisans programı ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Devam eden süreç içerisinde Enstitümüz bünyesinde disiplinlerarası Yapay Zekâ ve Akıllı Sistemler Tezli Yüksek Lisans programı açılmıştır. Bununla birlikte Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans, Beden Eğitim ve Spor Tezli Yüksek Lisans, Yönetim ve Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans programlarının açılmasıyla 34 tezli yüksek lisans programında eğitim-öğretim faaliyetleri devam etmektedir. Doktora programlarında ise Harita Mühendisliği Doktora programı ve İktisat Doktora programlarının açılmasıyla toplamda 15 doktora programında lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülmektedir.

Bilime ve ülkenin gelişmesine katkıda bulunmayı sağlamak adına tüm paydaşlarımızla, akademisyenlerimizle ve öğrencilerimizle birlikte olmak dileğiyle…

Yüksek Öğretim Kurulu
Yök in Türkiye Study
Tübitak
Kariyer Kapısı
YÖK Atlas
European Üniversty Association
Teknofest
Sıfır Atık