Danışman Atamasına İlişkin Formlar

Danışman Seçimi ve Atanmasına İlişkin Talep Formu

Danışman Değişikliği Talep Formu (Öğrenci)

Danışman Değişikliği Talep formu (Danışman)

Tezsiz Yüksek Lisans Danışman Seçimi ve Atanması Talep Formu

İkinci Tez Danışmanı Atama Öneri Formu

Yüksek Öğretim Kurulu
Yök in Türkiye Study
Tübitak
Kariyer Kapısı
YÖK Atlas
European Üniversty Association
Teknofest
Sıfır Atık