Danışman Atamasına İlişkin Formlar

Danışman Seçimi ve Atanmasına İlişkin Talep Formu

Danışman Değişikliği Talep Formu (Öğrenci)

Danışman Değişikliği Talep formu (Danışman)

Tezsiz Yüksek Lisans Danışman Seçimi ve Atanması Talep Formu

İkinci Tez Danışmanı Atama Öneri Formu

Öğretim Üyesi Çalışma Alanı Bilgilendirme Formu