Özgörev ve Özgörü

  
Özgörev (Misyon) 
Lisansüstü eğitimde bilimsel ve teknolojik gelişmeler önderliğinde, toplumsal ihtiyaçlar, bilimsel araştırma ve inovasyonu önemseyen, analiz ve sentez yapabilen, eleştirel düşünen, bilgi üreten ve üretilen bilgiyi kullanarak, akademik kurum, kamu veya özel sektöre başarıyla katkı sağlayacak, etik değerlere önem veren, ulusal ve uluslararası düzeyde üstün nitelikli araştırmacı ve uzmanlar yetiştirmektir. 
  
Özgörü (Vizyon)
Lisansüstü eğitimde, eğitim kalitesi, araştırma imkânları ve etkinlikleri ile toplumsal gelişime öncülük eden, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretimine katkı sağlayan, yenilikçi, saygın bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.
Yüksek Öğretim Kurulu
Yök in Türkiye Study
Tübitak
Kariyer Kapısı
YÖK Atlas
European Üniversty Association
Teknofest
Sıfır Atık